Terpeny jsou organické uhlovodíky produkované mnoha různými rostlinami. Kdy se rostliny vysuší, terpeny se nazývají terpenoidy. Tyto terpeny jsou hlavní složkou rostlinné pryskyřice – esenciálních olejů.